Czas od przyjścia dziecka na świat do pierwszych urodzin upływa nieubłaganie. Rozwijające się dziecko jest powodem do dumy nie tylko rodziców, lecz także dziadków i najbliższej rodziny.